(English) How to order VEGAN at PapaXốt

Sorry nha :”) Bài post này tớ viết cho những ai từ nước ngoài muốn ăn chay ở Việt Nam, nên sẽ không có bản tiếng Việt 🙂

Trả lời